Álmos vezér magyarjai aprították az ellenséget, mint a tököt

| Cikk eltávolítása
Cimkék:
Álmos vezér magyarjai aprították az ellenséget, mint a tököt

Miután a Képes Krónikával odáig jutottunk, hogy Árpád és magyarjai fehér lovon ?megváltották? Pannóniát, Attila király örökségét az itt berendezkedő Szvatopluk fejedelemtől, egy kicsit visszamentünk térben és időben Anonymus segítségével.

Mesélünk

A magyarok Szittyaországban megsokasodva elhatározták, új területet szereznek maguknak, mégpedig Attila földjét, akinek Álmos leszármazottja volt. Összegyűlt a hét vezér, Álmost urukká és parancsolójukká választották, esküjüket vérrel pecsételték meg.

Innen folytatjuk történetünket félretéve a történettudományt, továbbra is a magyar krónikás hagyomány alapján írunk őstörténetünkről úgy, ahogy azt elődeink ránk hagyták, ahogy ők hitték és tudták. Válogatásunk önkényes, a teljesség igényére sem törekszik, csupán mesélünk.

Vérszerződés: így hangzott a magyarok esküjeA hét vezér Álmost emelte maga fölé, hogy vezesse őket Pannóniába, Attila király örökébe. Esküjük öt pontból állt. A legjobb vadászok

A névtelen jegyző szerint az Úr megtestesülésének 184. esztendeje volt, amikor a hét fejedelmi személy, ?akit hétmagyarnak hívtak? kijött Szkítia földjéről és nyugat felé indult. Köztük volt Álmos, és fia Árpád is, a tengernyi sokaságú nép napokig puszta tájon haladt.

Az Etel folyót ?pogány módra?, tömlőkön úsztatták át, városba, emberi hajlékhoz vezető utat sehol nem találtak. Enni sem ettek mást, mint amit a természet adott, mindvégig hússal és hallal laktak jól:

Ifjaik majdnem mindennap vadászaton voltak; ezért aztán attól az időtől fogva mindmostanáig a magyarok jobb vadászok is, mint a többi nemzetek.

?Szittyák, bajtársaim!?

így értek egészen Kijevig, ahol elhatározták, a Dnyeperen átkelve meghódítják az ?oroszok országát?. Erről értesülve a helyi vezetők megrémültek, hiszen tudták, Álmos a nagy Attila király nemzetségéből származik, akinek ők annak idején adót fizettek. Végül tanácsot tartva mégis úgy döntöttek, inkább hadra kelnek és meghalnak a csatatéren, mint idegen uralom alá kerüljenek.

A hét vezér a Képes Krónikában, középen Álmos. Forrás: Wikipedia

A Kijevi vezér összegyűjtötte minden harcosát, a segítségül hívott kun lovasokkal hatalmas sereggel vágott Álmos elébe. A magyarok segítségére ? ahogy a krónikás írja ? csak a Szentlélek volt, ám Álmos fegyver töltött, csatarendbe állította seregét, majd hirtelen katonái elé rúgtatva megállt velük szemben és lelkesítő beszédbe kezdett. Szó szerint idézzük Anonymust:

Szittyák, bajtársaim, nagyvitéz férfiak! Emlékezzetek utatok kezdetére, amikor azt mondtátok, hogy fegyverrel, haddal olyan földet kerestek, amelyen lakhattok. Tehát ne zavarodjatok meg az oroszok és kunok sokaságától, akik a mi kutyáinkhoz hasonlítanak. Hiszen a kutyák, amint uruk szavát hallják, nemde rögtön félelembe esnek? Mivel a derekasságot nem a nép nagy száma, hanem a lélek bátorsága szabja meg. Vagy nem tudjátok, hogy egy oroszlán sok szarvast megszalaszt, mint ahogy egy bölcs mondja. De félre ezekkel! Csak azt mondom nektek: Ugyan ki tudott ellene állni Szcítia katonáinak? Nemde Dáriust, a perzsák királyát, a szcítiaiak megkergették, úgy, hogy rémületében nagy szégyenszemre Perzsiába szaladt és elveszített nyolcvanezer embert? Vagy Círust, ugyancsak a perzsáknak királyát, nemde szintén a szcítiaiak ölték meg háromszázharmincezredmagával? Vagy magát Nagy Sándort is, Fülöp királynak és Olimpiadis királynénak a fiát, aki harcban sok országot leigázott, ugye szintén rútul megszalasztották a szcítiaiak? Ezért hát derekasan és vitézül küzdjünk azok ellen, akik a mi kutyáinkhoz hasonlatosak, s úgy féljünk az ő sokaságuktól, mint a legyek felhőjétől.

Aprították őket, mint a tököt

A magyarokban hatalmas lelkesedés gyúlt e szavakra, megfújták a harci kürtöket, a két sereg hevesen összecsapott egymással. Rengeteg kun és orosz esett el, vezéreik egy idő után a futásban kerestek menedéket, meg sem álltak Kijevig, bezárkóztak a városba. Álmos és harcosai egészen a falakig üldözték őket, közben ?úgy aprították a kunok tar fejét, mint a nyers tököt?.

A szkítiaiak vakmerőségét látva az oroszok vezetői némán megbújtak, Álmos vezér és vitézei pedig a győzelem után elfoglalták földjeiket és javaikat, a második héten pedig Kiev városát fogták ostrom alá.

Erre már az ellenség követeket küldött Álmoshoz, aki övéivel tanácsot tartván meg is adta nekik a békét: cserébe a kun és orosz előkelők fiait kérte túszul és évi tízezer márkás adó megfizetését szabta. Innen folytatjuk majd történetünket.

folytatás

Legkedveltebb hírek
Kardos legnagyobb meglepetésére Dóra megjelenik az illegális pókerpartin, hogy megleckéztesse Zolit
2019-08-21 03:00:00 | Hozzászólások: 0 | Tények TV2
A Csajok, pasik, Balaton több, egymástól különálló történetet dolgoz fel, de az események kiindulópontja ugyanaz: barátok, barátnők ? tehát csajok és pasik érkeznek a Balatonra és igyekeznek kimaxolni a vakációt
2019-08-21 00:30:00 | Hozzászólások: 0 | Tények TV2
A Warner Bros. bejelentette, hogy az idősebbik Wachowski-testvér, Lana Wachowski fogja írni és
2019-08-20 23:50:50 | Hozzászólások: 0 | 24.hu
Kisebb tűz ütött ki az egyik Duna közepén kikötött uszályon, amelyről a tűzijátékokat lőtték ki az augusztus 20-i eseményen, írta egy olvasónk
2019-08-20 23:33:35 | Hozzászólások: 0 | 24.hu
Tipp: Kattints a képre a következő hír megtekintéséhez