Álmos vezér magyarjai aprították az ellenséget, mint a tököt

| Cikk eltávolítása
Cimkék:
Álmos vezér magyarjai aprították az ellenséget, mint a tököt

Miután a Képes Krónikával odáig jutottunk, hogy Árpád és magyarjai fehér lovon ?megváltották? Pannóniát, Attila király örökségét az itt berendezkedő Szvatopluk fejedelemtől, egy kicsit visszamentünk térben és időben Anonymus segítségével.

Mesélünk

A magyarok Szittyaországban megsokasodva elhatározták, új területet szereznek maguknak, mégpedig Attila földjét, akinek Álmos leszármazottja volt. Összegyűlt a hét vezér, Álmost urukká és parancsolójukká választották, esküjüket vérrel pecsételték meg.

Innen folytatjuk történetünket félretéve a történettudományt, továbbra is a magyar krónikás hagyomány alapján írunk őstörténetünkről úgy, ahogy azt elődeink ránk hagyták, ahogy ők hitték és tudták. Válogatásunk önkényes, a teljesség igényére sem törekszik, csupán mesélünk.

Vérszerződés: így hangzott a magyarok esküjeA hét vezér Álmost emelte maga fölé, hogy vezesse őket Pannóniába, Attila király örökébe. Esküjük öt pontból állt. A legjobb vadászok

A névtelen jegyző szerint az Úr megtestesülésének 184. esztendeje volt, amikor a hét fejedelmi személy, ?akit hétmagyarnak hívtak? kijött Szkítia földjéről és nyugat felé indult. Köztük volt Álmos, és fia Árpád is, a tengernyi sokaságú nép napokig puszta tájon haladt.

Az Etel folyót ?pogány módra?, tömlőkön úsztatták át, városba, emberi hajlékhoz vezető utat sehol nem találtak. Enni sem ettek mást, mint amit a természet adott, mindvégig hússal és hallal laktak jól:

Ifjaik majdnem mindennap vadászaton voltak; ezért aztán attól az időtől fogva mindmostanáig a magyarok jobb vadászok is, mint a többi nemzetek.

?Szittyák, bajtársaim!?

így értek egészen Kijevig, ahol elhatározták, a Dnyeperen átkelve meghódítják az ?oroszok országát?. Erről értesülve a helyi vezetők megrémültek, hiszen tudták, Álmos a nagy Attila király nemzetségéből származik, akinek ők annak idején adót fizettek. Végül tanácsot tartva mégis úgy döntöttek, inkább hadra kelnek és meghalnak a csatatéren, mint idegen uralom alá kerüljenek.

A hét vezér a Képes Krónikában, középen Álmos. Forrás: Wikipedia

A Kijevi vezér összegyűjtötte minden harcosát, a segítségül hívott kun lovasokkal hatalmas sereggel vágott Álmos elébe. A magyarok segítségére ? ahogy a krónikás írja ? csak a Szentlélek volt, ám Álmos fegyver töltött, csatarendbe állította seregét, majd hirtelen katonái elé rúgtatva megállt velük szemben és lelkesítő beszédbe kezdett. Szó szerint idézzük Anonymust:

Szittyák, bajtársaim, nagyvitéz férfiak! Emlékezzetek utatok kezdetére, amikor azt mondtátok, hogy fegyverrel, haddal olyan földet kerestek, amelyen lakhattok. Tehát ne zavarodjatok meg az oroszok és kunok sokaságától, akik a mi kutyáinkhoz hasonlítanak. Hiszen a kutyák, amint uruk szavát hallják, nemde rögtön félelembe esnek? Mivel a derekasságot nem a nép nagy száma, hanem a lélek bátorsága szabja meg. Vagy nem tudjátok, hogy egy oroszlán sok szarvast megszalaszt, mint ahogy egy bölcs mondja. De félre ezekkel! Csak azt mondom nektek: Ugyan ki tudott ellene állni Szcítia katonáinak? Nemde Dáriust, a perzsák királyát, a szcítiaiak megkergették, úgy, hogy rémületében nagy szégyenszemre Perzsiába szaladt és elveszített nyolcvanezer embert? Vagy Círust, ugyancsak a perzsáknak királyát, nemde szintén a szcítiaiak ölték meg háromszázharmincezredmagával? Vagy magát Nagy Sándort is, Fülöp királynak és Olimpiadis királynénak a fiát, aki harcban sok országot leigázott, ugye szintén rútul megszalasztották a szcítiaiak? Ezért hát derekasan és vitézül küzdjünk azok ellen, akik a mi kutyáinkhoz hasonlatosak, s úgy féljünk az ő sokaságuktól, mint a legyek felhőjétől.

Aprították őket, mint a tököt

A magyarokban hatalmas lelkesedés gyúlt e szavakra, megfújták a harci kürtöket, a két sereg hevesen összecsapott egymással. Rengeteg kun és orosz esett el, vezéreik egy idő után a futásban kerestek menedéket, meg sem álltak Kijevig, bezárkóztak a városba. Álmos és harcosai egészen a falakig üldözték őket, közben ?úgy aprították a kunok tar fejét, mint a nyers tököt?.

A szkítiaiak vakmerőségét látva az oroszok vezetői némán megbújtak, Álmos vezér és vitézei pedig a győzelem után elfoglalták földjeiket és javaikat, a második héten pedig Kiev városát fogták ostrom alá.

Erre már az ellenség követeket küldött Álmoshoz, aki övéivel tanácsot tartván meg is adta nekik a békét: cserébe a kun és orosz előkelők fiait kérte túszul és évi tízezer márkás adó megfizetését szabta. Innen folytatjuk majd történetünket.

folytatás

Legkedveltebb hírek
A laboratóriumban előállított antitestek képesek blokkolni a vírust
2020-04-06 09:20:53 | Hozzászólások: 0 | Népszava
Már csaknem két hete betört a koronavírus a polgárháború sújtotta Líbiába, ám a harcok nem csillapodnak, a szembenálló felek még a világjárvány ellenére sem hajlandóak tűzszünetre
2020-04-06 09:15:00 | Hozzászólások: 0 | Népszava
A napi szolgálatteljesítési idő a 24 órát nem haladhatja meg ? szögezi le a kormányrendelet
2020-04-06 09:09:58 | Hozzászólások: 0 | Népszava
Ábel Anitát ugyanúgy frusztrálja a koronavírus-járvány okozta helyzet, mint bárki mást, és úgy érzi, neki sokkal több nehézséggel kell megbirkóznia a rosszfej kommentelők miatt
2020-04-06 09:02:59 | Hozzászólások: 0 | 24.hu
A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet átírta a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény rendelkezéseit
2020-04-06 08:52:41 | Hozzászólások: 0 | 24.hu
Az Amerikai Filmakadémia, avagy AMPAS, mely az Oscar-díjak odaítélését végzi, hatmillió dolláros felajánlást tett, mellyel azokat a filmszakmában dolgozókat szeretnék segíteni, akik a járvány nyomán felfüggesztett filmgyártások és egyéb projektek leállítása miatt kerültek nehéz anyagi helyzetbe
2020-04-06 08:42:16 | Hozzászólások: 0 | 24.hu
Tipp: Kattints a képre a következő hír megtekintéséhez