Vágvölgyi B. András lesz a ferencvárosi kerületi lap főszerkesztője

| Cikk eltávolítása
Cimkék:
Vágvölgyi B. András lesz a ferencvárosi kerületi lap főszerkesztője

Vágvölgyi B. András, a Magyar Narancs alapítója és későbbi főszerkesztője lesz a ferencvárosi kerületi lap új főszerkesztője ? jelentette be Baranyi Krisztina polgármester kedd este a Facebookon. Baranyi azt írta, hogy a posztra 21-en pályáztak, köztük többen országosan is elismert, tapasztalt újságírók, szerkesztők.

Vágvölgyi B. András író, újságíró, film­ren­dező, film­esztéta, po­li­ti­kai és kul­turális kom­mentátor.

1978?1981 között a József At­ti­la Tu­dományegye­tem Jog­tu­dományi Karának hall­gatója volt, 1982?1984 között az ELTE JTK hall­gatója, 1984?1987 között a Ma­gyar Tu­dományos Akadémia szo­ciológiai tu­dományos továbbképzési ösztöndíjasa, 1987?1988 között az Es­se­xi Egye­te­men ta­nult.

1988-ban a Tu­dományos Dol­gozók De­mok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­te, a Fi­desz (1988?1993) és az SZDSZ tag­ja volt. 1990?1992 között a Fi­desz külpo­li­ti­kai tanácsadója. 1989-ben Nagy Imre újra­te­metésének sajtófőnöke.

1989-ben a Ma­gyar Na­rancs alapító szer­kesztője, 1991?1998 között főszer­kesztője.

1990-ben, va­la­mint 1994?1995 között az USA-ban volt ösztöndíjas, a későbbi időpont­ban a Har­vard Egye­te­men Dusan Ma­ka­ve­jev film­sza­kos tanítványa volt.

1993?1994 között a Nyilvánosság Klub ügy­vivője. 1997?1998 között Tokióban volt ösztöndíjas. 2000?2002 között az Élet és Iro­da­lom mun­katársa.

Kiemelt kép: 24.hu/Farkas Norbert

folytatás

Legkedveltebb hírek
A fegyveresek túszul ejtettek hívőket. A rendőrség mintegy negyven embert őrizetbe ve
2020-07-11 18:07:02 | Hozzászólások: 0 | Népszava
Tipp: Kattints a képre a következő hír megtekintéséhez