:

Kelemen Anna szerette volna, ha a ko?nyve pe?nisz alakban jelenik meg

Kelemen Anna szerette volna, ha a ko?nyve pe?nisz alakban jelenik meg
  • 24.hu
  • 21 Nov, 2021
  • Címkék: #

Menyhe?rt Me?sza?ros La?szlo? tizennyolc e?vvel ezelo?tt i?rt egy ko?nyvet Nejlon szta?rok Magyarorsza?gro?l ci?mmel, s furcsamo?d mindenki ma?shogy reaga?lt a nem e?ppen hi?zelgo? jellemze?sekre. Fa?sy A?da?m o?sszete?pte az a?ltala kiadva?nynak nevezett iroma?nyt, majd a stu?dio?ban a szerzo? feje?hez va?gta, e?s ko?zo?lte, hogy ez olyan u?ri mo?d volt, amilyen elega?nsan a szerzo? ba?nt az alanyaival. Fa?synak legala?bb volt sti?lusa, Kiszel Tu?nde inka?bb perrel fenyegeto?zo?tt, mi?g D. To?th Kriszta ko?zo?lte, hogy nem olvasta, e?s ha lesz egy kis ideje, akkor azt ma?sra sza?nja. Anettka?nak viszont tetszett, o? megszokta, hogy cikizik, ra?galmazza?k, hazudoznak ro?la. Viszont a szerzo?t dicse?rte, hogy to?bb esetben jo? megfigyele?sei voltak a szta?rokro?l. A legmarka?nsabb ve?leme?nye ezu?ttal is Havas Henriknek volt. E?rdemes felide?zni, hiszen a szerzo?nek hajdan oszta?lyta?rsa volt az u?jsa?gi?ro?-iskola?ban, e?s ugyan tana?r u?rke?nt emlegeti Menyhe?rt, de azt a?lli?tja, hogy gagyit tani?t. ?Ki a f…t e?rdekel Menyhe?rt ko?nyve? Mi va?rhato? a botra?nyu?jsa?gok szerkeszto?je?to?l? Menyhe?rt azt az utat va?lasztotta, hogy hamburgeres legyen, amikor dolgozhatna elo?kelo? e?tteremben is. De e?n nem szo?lom le a hamburgerest. Menyhe?rtnek arra van hajlama, hogy egy szerelemmel, ha?zassa?ggal ve?gzo?do? kapcsolat helyett a kuplera?jba menjen boldogsa?got keresni. S ha ma?r a kurva?kna?l tartunk, ugye, akkor a?llnak ki a sarokra, amikor elfogyott a pe?nzu?k…?

Mi az a Matiné?

Vasárnap délelőttönként egy-egy regényből mutatunk részletet, jobbára kortárstól, remek szövegeket, történeteket. Ha tetszik, az oldal alján ott a kötet szerzője, címe, kiadója, irány a könyvesbolt vagy a könyvtár. A Matiné eddigi termését itt találni.

Rangsorok

Forbes szerkeszto?se?ge me?re?sek alapja?n, illetve egy tizenne?gy fo?s zsu?ri segi?tse?ge?vel nyolcadszor a?lli?totta o?ssze 2021-ben a lege?rte?kesebb magyar celebek lista?ja?t ismertse?g, hitelesse?g, tartalmassa?g e?s pe?nztermelo? ke?pesse?g alapja?n.

E?vek o?ta Hosszu? Katinka a?llt az elso? helyen, most viszont megelo?zte o?t Sebestye?n Bala?zs e?s O?rdo?g No?ra is. Az elso? ti?zben Fo?rdo?s Ze?, Majka, Till Attila, Istenes Bence e?s Borba?s Marcsi is szerepel. U?gy tu?nik, hia?ba mondja?k, hogy a fo?zo?s mu?soroknak befellegzett, Fo?rdo?s Ze? e?s Borba?s Marcsi elo?reto?re?se ma?st bizonyi?t. Igaz, mindketto?ju?knek poziti?v szeme?lyise?ge van, e?s mindketten fo?lo?tte?bb szo?rakoztato?k, profik e?s me?g mu?veltek is.

A magazin szerint ahhoz, hogy valaki bejusson a Top 20-ba, pa?r e?v munka?ja nem elegendo?. A lista?n szereplo? hi?resse?gek megva?logatja?k, hogy mihez adja?k a nevu?ket, egyre to?bben to?rekednek saja?t ce?gek e?s terme?kek fele?pi?te?se?re, illetve u?jabb beve?teli forra?sok kialaki?ta?sa?n dolgoznak, amire bo?ven jutott ido? a koronavi?rus-ja?rva?ny miatti karante?n alatt. A legprofibbak pedig ezt alaposan ki is haszna?lta?k.

?Mostanra piaci tesztele?sre keru?lt egy brand, ami a Na?na?si ne?v maga. A mi ma?rka?nk, az, ami mi vagyunk, most va?lt megko?zeli?theto? hellye?, ke?zzelfoghato? terme?kke??, nyilatkozta a ma?sodik helyet tarto? O?rdo?g No?ra a Forbesnak a Balatonakarattya?n tala?lhato? kisboltjukro?l.

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu Nánási Pál és Ördög Nóra boltja Balatonakarattyán

A lista harmadik helye?n Sebestye?n Bala?zs a?ll, akit negyedikke?nt Majka ko?vet. A magazin u?gy tudja, Bala?zs egy saja?t va?llalkoza?s fele?pi?te?se?n dolgozik, olyan mu?sorke?szi?to?-gya?rto? produkcio?s ce?get tervez, ami a nagyva?llalati szektort is kiszolga?lja. Majka pedig 2019-re megha?romszorozta a ce?ge a?rbeve?tele?t.

2020-ban az o?to?dik lege?rte?kesebb celeb Istenes Bence lett, aki a kora?bbi e?vhez ke?pest hat helyet le?pett elo?re. Kiss Ramo?na szinte?n jo?val elo?re?bb keru?lt, az RTL Klub szi?ne?sz-mu?sorvezeto?je ide?n a tizedik helyen ve?gzett.

U?j ne?v a lista?n Dallos Bogi, aki a lap szerint az egyik legu?gyesebb socialmedia-felhaszna?lo?nak sza?mi?t. Az e?nekesno? a 11. helyen nyitott. De Ga?spa?r Laci is u?j szereplo?, illetve a hu?szas sort za?ro? Marsalko? Da?vid, aki a Halott Pe?nz zenekarral a ra?dio?k szta?rja lett.

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu Dallos Bogi

Egy e?v kihagya?s uta?n isme?t felkeru?lt a lista?ra Caramel, aki ezu?ttal a 16. helyen szerepel. Nagy visszate?ro? a 19. helyet elfoglalo? Rubint Re?ka is, aki a lapnak ela?rulta, hogy szeptemberben saja?t maga?ro?l elnevezett kozmetikai terme?kcsala?ddal rukkol elo?. Ba?r ha?tre?bb keru?lt, de me?g mindig a lista?n szerepel D. To?th Kriszta e?s Borba?s Marcsi is.

Aki Orba?nnak drukkol

Nagy Fero?bo?l is celeb lett, amit sosem gondoltam volna. Saja?t bevalla?sa szerint egy mu?sor kedve?e?rt ke?rte?k meg, hogy korcsolya?zzon. Tiltakozott, hogy o? egya?ltala?n nem tud, de mondtak egy o?sszeget, e?s ra?jo?tt, hogy ennyi pe?nze?rt e?jjel-nappal hajlando? je?gre menni. I?gy kezdo?do?tt, e?s azo?ta nincs mega?lla?s, de ha?t neki amu?gy nincs baja a celebekkel, akikro?l azt tartja, hogy ?ne?vtelen senkik, akik arro?l hi?resek, hogy benne vannak a te?ve?ben, s ha onnan kikeru?lnek, fe?l e?ven belu?l mindenki elfelejti o?ket?. Nos, ilyen e?rtelemben nem tartja maga?t celebnek, viszont ha e?les helyzetben nem tud jobb, vagyis szo?rakoztato?bb e?s e?rdekesebb lenni, akkor nem mondhat rosszat ezekro?l az emberekro?l. Egye?bke?nt nem is teszi.

Viszont Nagy Fero? nem he?tko?znapi celeb, o? ma?r re?g besza?llt a politika?ba is. Elo?szo?r az SZDSZ mellett kampa?nyolt, azta?n Csurka?t tala?lta szimpatikusnak, e?s a MIE?P hi?ve lett. A Pannon Ra?dio?bo?l viszont kilo?gott, mert hajlando? volt Csintalan Sa?ndorral besze?lgetni, aki kora?bban az MSZP alelno?keke?nt teve?kenykedett. Azta?n kideru?lt, hogy to?bb e?vtizedes szimpa?tia ko?ti Orba?n Viktorhoz.

Hogy azta?n a Nemzet cso?ta?nya?bo?l hogyan lett udvari bolond… Ba?r ez nem pontos meghata?roza?s, mert Nagy Fero? nem mond ki semmife?le igazsa?got, o? inka?bb ho?dol a Karmelita kolostorban, po?zol a miniszterelno?kkel, teha?t inka?bb udvari zene?sznek mondana?m, ez viszont Haydnt e?s ma?s klasszikusokat se?rtene, akik nagyurakat szolga?ltak e?s nem politikusokat. Fero? egy e?let munka?ja?t ru?gta fel, amikor bea?llt bo?logato? Ja?nosnak egy olyan za?szlo? ala?, ahol a sete-suta, giccses szo?vegeket i?rogato? e?s felejtheto? zene?t gya?rto? A?kos hetvenmillio?t va?g zsebre, mikor hazadalol, mi?g ma?s zene?szek o?sszesen nem kaptak annyit. Jo?, nincs egyedu?l, ne legyu?nk igazsa?gtalanok, mert vannak na?la nagyobb bajnokok is, mint pe?lda?ul Pataky Attila, aki ma?r minden ko?r ko?zepe?n, vagyis hol a pa?rt mo?go?tt, hol elo?tte a?llt, ahol rendesen meg is fizette?k. Mostansa?g u?jabb e?s u?jabb ellena?llo?k keru?lnek elo?, hogy jobban mutassanak a narancs a?rnye?ka?ban. A minap ma?r Vincze Lilla is u?gy pro?ba?lta megha?la?lni A Dal zsu?ritagsa?ga?t, hogy egyik dalukro?l azt nyilatkozta, miszerint az a Ka?da?r-rendszer ellen szo?lt. Csoda, hogy nem ro?ho?gte?k magukat hala?lra azok, akik ma?r e?ltek akkor, e?s hallotta?k a Napoleon Boulevard-t.

Fero? a 75. szu?lete?snapja?ra kapott egy u?veg pa?linka?t Orba?nto?l, e?s megvan a va?lasza azoknak, akik azzal ta?madja?k, hogy ?Fero?, te a kommunizmus ellen la?zadta?l, most meg a miniszterelno?k pa?linka?ja?t iszod?. Laza?n ko?zo?lte ugyanis, hogy o? nem anarchista?nak szu?letett. ?Nem aze?rt ku?zdo?ttem, hogy ka?osz legyen, hanem hogy rendben legyen ez az orsza?g.? Ha?t ez a rendpa?rtisa?g nem nagyon a?ll jo?l neki, inka?bb maradnia kellett volna a korcsolya?na?l, nagy pe?nze?rt. Abba ugyanis senki sem ko?thet bele, hogy o? is szeret jo?l e?lni. Mindenesetre ide?n ma?r a Kossuth-di?jat is megkapta.

Fanni a fiu?kkal van

Weisz Fanni, a siket sze?pse?gkira?lyno? Vujity Tvrtko?nak ko?szo?nheti a karrierje?t, o? fedezte fel ugyanis a la?nyt, akit tucatnyi alkalommal la?thattunk jelbesze?ddel tolma?csolni a ko?zta?rsasa?gi elno?knek is. A?m a bulva?rolvaso?k nem onnan ismerik, hanem a kapcsolatai re?ve?n, so?t leginka?bb a ?csala?di perpatvarok? rovatbo?l, mert az e?desanyja is gyakran szerepelt, vagy inka?bb balhe?zott a la?nya?val a fiu?k miatt.

Kovács Tamás / MTI Áder János köztársasági elnök és Weisz Fanni pezsgővel koccint az államfő újévi köszöntőjének televíziós felvételén

Fanni egyszer me?g a szi?npadro?l is u?zent az anyja?nak, miuta?n ho?napok o?ta nem besze?ltek a pa?rja miatt. Mindenki megtudta, hogy kara?csonykor sem volt otthon, e?s a csala?dja a megromlott kapcsolatot a vo?lege?nyre, Pe?terre fogja. Az e?desanyja o?t okolta, amie?rt a la?nya elfordult to?lu?k, e?s ma?r a kapcsolatot sem tartja?k egyma?ssal. Fanni ma?ske?nt gondolta, o?na?llo? no?nek e?rzi maga?t, aki nem szorul segi?tse?gre, hiszen nem beteg, csak siket. Az anyja viszont ezt nem akarta elfogadni, legala?bbis a darabbo?l ez deru?lt ki.

?Anya! E?n mindent neked ko?szo?nhetek, (…) de volt egy pillanat az e?letemben, amikor do?ntenem kellett. Arro?l, hogy megmaradok-e egy ?betegnek?, aki mindig, mindenben ta?mogata?sra szorul, vagy megpro?ba?lok norma?lis fiatal no?ke?nt o?na?llo? e?letet e?lni. Igen, azzal, akit szeretek. E?s e?n do?nto?ttem, anya.?

U?gy la?tszik, ko?nnyebb volt a szi?npadro?l u?zenni. Egy celebnek persze ma?r csak ilyen az e?lete, lassan o? sem tudja, hogy mi a valo? vila?g, e?s mi to?rte?nik csak a szi?npad kedve?e?rt. Fanni ugyanis minden nap szerepel a bulva?rban valami hi?rrel, ne?ha fu?rdo?ruha?s ke?pen tu?ndo?ko?l, azzal a kommenta?rral, hogy i?gy a reggelek is kellemesebbek. Valo?ban sze?p la?ny Fanni, e?s la?ttuk ma?r mindenfe?le szerepben, me?g e?letvezete?si tana?csokkal is szolga?lt. Persze, tudom, mindig a saja?t u?gyu?nkben a legnehezebb tana?csokat adni.

Mellesleg anyuka sem maradt el a la?nya?to?l a celebse?gben, ugyanis ko?zo?lte a sajto?val, hogy ?sajnos az uto?bbi ido?ben rengeteget voltam ku?lfo?ldo?n, sokat utaztam, i?gy lemaradtam a jegyva?sa?rla?sro?l, e?s online sem ja?rtam sikerrel?, de aze?rt mindenke?pp szeretne? majd megne?zni a la?nya?t a szi?npadon. Fanni pa?rja sem maradt el a nyilatkozatok me?lyse?ge?t tekintve, o? egyszer azt tala?lta mondani me?rge?ben, hogy o? olyat tud adni Fanninak, amit az anyuka?ja nem…

Aka?rhogy is, nagy szerelem lehetett, de elmu?lt. Tavaly nya?ron ugyanis Fanni bejelentette, ve?get e?rt a ha?zassa?ga fe?rje?vel, Hajma?sy Pe?terrel. Mivel egy e?ve me?g arro?l besze?ltek, hogy baba?t szeretne?nek, a szaki?ta?suk az ege?sz orsza?got meglepte. A ko?vetkezo? hi?r sem volt keve?sbe? e?rdektelen, hogy boldog u?j szerelme?vel, Bo?kay Gergo?vel, e?s ma?r az esku?vo?t tervezgetik.

?Terme?szetesen el tudom ke?pzelni, hogy u?jra fe?rjhez menjek. Mie?rt is ne? De akkor ma?r olyannak kell lennie, amilyennek mega?lmodtam! E?n nem a ha?zassa?g inte?zme?nye?ben csalo?dtam, hiszen a nagyszu?leimnek ide?n ma?r az 54. ha?zassa?gi e?vfordulo?ja lesz. Szerintem mindenkinek megvan a hozza?illo? pa?rja, csak ki elo?bb, ki uto?bb tala?lja meg.?

Fanni leguto?bb akkor adott hi?rt maga?ro?l, amikor pa?rja meglepte egy kis tekno?ssel, akivel ?vasa?rnap egyu?tt ne?zik a Tini Nindzsa Tekno?co?k kalandjait?.

Puska?s Peti sze?llel szemben

Puska?s Petinek si?nen van az e?lete, megtala?lta a helye?t a ko?nnyu?zenei pa?lya?n. ?A szu?leim is mu?ve?szeti vonalon mozognak, e?n sem szerettem volna ma?st csina?lni. Ke?so?n, 30 e?vesen ko?lto?ztem el otthonro?l, mert nem szerettem volna a keresetemet rossz albe?rletekre ko?lteni. Ma?sre?szt szeretek a szu?leimmel lenni. Nem atto?l lesz valaki felno?tt, hogy mielo?bb elko?lto?zik otthonro?l. A felelo?sse?g ma?shol kezdo?dik. Ott is fo?ztem, takari?tottam, levittem a szemetet, mintha egyedu?l lenne?k.? Igaz, mio?ta zsu?rize?s ko?zben o?sszemelegedett Dallos Bogival, a hi?rek arro?l szo?ltak, hogyan fejlo?dik a kapcsolatuk, hol to?ltik a he?tve?ge?ket. Ugyanakkor ne?ha nem a?tall beszo?lni a jelenlegi hatalomnak sem, amely nem nagy divat a celebek ko?re?ben.

Szabó Gábor / RTL Klub Puskás Peti

Mondd el Tata?r Csilla?nak! ci?mu? mu?sorban, amely egye?bke?nt sem arro?l hi?res, hogy a megszo?laltatott mu?ve?szek, sportolo?k ige?t hirdetne?nek, Peti a fo?lo?tte?bb ra?zo?s genderu?gybe is belea?llt, pedig tudhatta, hogy kora?bban Gula?csi Pe?tert, a magyar labdaru?go?-va?logatott kapusa?t e?s Hrutka Ja?nos menedzsert sem e?ppen hi?zelgo? jelzo?kkel illette?k a ke?nyes te?ma kapcsa?n.

?Ijeszto?, amikor azt mondjuk: Nyugaton ma?r 72 nem van. Magyarorsza?gon mi me?g ott tartunk, hogy az igazi fe?rfi pa?linka?t iszik, szalonna?t zaba?l e?s egye?bke?nt meg, ha valamit ke?pvisel, akkor u?vo?lto?znie kell. Ebbo?l a perspekti?va?bo?l te?nyleg ijeszto?en hangzik. Nem kell meglepo?dni, ha ezen megijednek. De meg kell e?rteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy mostanto?l 100 emberbo?l 72 ma?s nemu? lesz. Csak elfogadjuk a dolgokat, megolda?sokat tala?lunk a kisebbse?gek sza?ma?ra.?

Sarka Kata pluszkilo?i

Mostana?ig azt sem tudta, mie?rt kell rezsit fizetni, hiszen tizenkilenc e?ves kora?ig a szu?leivel e?lt, azta?n meg Hajdu? Pe?terrel. Ellenben nemcsak Hajdu?val volt egyu?tt, hanem a bulva?rral is: az o?ve?k volt az elso? igazi celebesku?vo?. Amio?ta elva?lt a producerto?l, ne?mike?pp zavarba jo?n, ha ko?ru?l kell maga?t i?rnia. Egy interju?ban tagadta, hogy modell e?s sze?pse?gkira?lyno? lenne. O? ma?r csak Sarka Kata. E?s te?nyleg, imma?r saja?t jogon szerepel mindenhol. Hajdan me?g azt sem e?rtette, mie?rt i?rnak ro?la.

?Egy ido? uta?n ma?r aze?rt ta?madtak, mert ma?sok sem e?rtette?k, mie?rt vagyok hi?res. Ra?jo?ttem, hogy ezzel kell valamit kezdenem: jo?te?konykodtam, tanultam, sze?pse?gversenyt szerveztem. Vannak me?g o?tleteim, az online piac nagyon tetszik, e?s nagyon e?rdekel, ezzel is foglalkozik a ce?gem.?

Ba?r a ki?vu?la?llo? azt gondolna?, hogy leginka?bb fe?rfiak ne?zegetik Sarka Kata szexi ke?peit, a?m a Facebook-oldala?n to?bbse?gben tizeno?t e?s negyveno?t ko?zo?tti no?k ko?vetik. Ez elgondolkodtatta, e?s arra jutott, hogy tala?n aze?rt, mert egy huszono?t?harminc ko?ru?li no? a saja?t koroszta?lya?t la?tja benne, de o? a negyvenes anyuka?k e?lete?t is mege?li harmince?vesen.

Egy pillanatig sem titkolta?k, hogy Sarka Kata e?s Roga?n Ceci?lia o?sszedolgozik az u?zleti vila?gban. Lassan mindketten hi?resebbek lesznek, mint volt fe?rjeik. A karante?n ideje?n rendszeresen o?sszeja?rtak maniku?ro?zni, e?s gyakran posztoltak kocogo?s ke?peket is. Mindez nem ige?nyelt bonyolult szerveze?st, miuta?n ugyanott laknak. E?s mellesleg sikeres u?zleti e?vet za?rt 2020-ban ko?zo?s ce?gu?k, a Top News Hungary Kft., amelyet 2019-ben Kasza Tiborto?l vettek a?t: a ke?t u?zletasszony 560 millio? forint osztale?kot vett fel.

A celebekkel valo? viszonya is e?rdekes. Zima?ny Linda?t nem ismeri szeme?lyesen, de amit la?t belo?le, az nem zavarja. Ha nem ismerne? Vajna Timit, akkor sem zavarna?, hogy mennyivel jobban e?l, mint ba?rki ma?s. Azt viszont megba?nta, hogy amikor Ba?lint Anto?nia beleko?to?tt, visszaszo?lt. Amikor a bi?ro?sa?gi ta?rgyala?son tala?lkoztak, ra?do?bbent, hogy ha?rom e?s fe?l o?ra?t elpazarolt az e?lete?bo?l. Az Instagramon egye?bke?nt rengeteg szta?rt ko?vet, akik fe?nyu?zo?en e?lnek e?s jo?l ne?znek ki.

?To?k jo?, hogy megmutatnak egy olyan vila?got, amit e?n az e?letben nem la?tne?k. Szi?vesebben ne?zem Vajna Timi vagy Zima?ny Linda boldogsa?ga?t, mint BB E?vi szenvede?se?t.?

Sarka Kata fe?l e?vvel a szu?le?s uta?n ma?r u?gy po?zolt az Insta?n, mint egy tine?dzser. Kirobbano? forma?ban volt, ahogy i?rta?k a lapok, pedig ma?r messzire keru?lt a kifuto?k vila?ga?to?l. Ko?zo?sse?gi oldala?n to?bbnyire az edze?seiro?l e?s ku?lo?nbo?zo? receptekro?l e?rtekezett. Viszont napro?l napra meglepte ko?veto?it egy szexi ke?ppel, mondjuk, egy kanyon pereme?n po?zolt vajszi?nu? ruha?ban. Meg kell hagyni, neki ez is jo?l a?ll.

Remeku?l mutatott a Nobu e?tterem elo?tt ke?szu?lt foto?n is, de ezt nem mindenki gondolta i?gy. Az egyik kommentelo? azzal va?dolta meg, hogy felszedett pa?r kilo?t. Azt i?rta a Sarka a?ltal megosztott ke?p ala?, hogy ?kicsit meghi?zta?l?, a?m ennek jo? oka volt. Titokban szu?lt ugyanis egy harmadik gyereket. Kilenc ho?napon a?t sikeru?lt elrejtenie a pocakja?t. A baba anya?k napja elo?tt pa?r he?ttel szu?letett, ke?t teso?ja, Noe?mi e?s Da?vid melle?. 2015-ben me?g u?gy nyilatkozott a Borsnak, hogy ba?r ke?t gyerekkel is nehe?z, de szeretne egy harmadikat. Most u?j fe?rje?t, Bessenyei Istva?nt lepte meg. Ba?r tala?n elo?tte aligha volt titok, hogy jo?n a baba.

A minap megfogadta, ba?rhogy is alakul az e?lete, a kamera?kat nem engedi be az otthona?ba. E?s ti?z e?v uta?n elo?szo?r felke?rt egy PR-u?gyno?kse?get, hogy helyette is foglalkozzanak a ko?zo?sse?gi me?dia?val.

A rosszfiu?

Ganxsta Zolee a rapbo?l nem nagyon tud mege?lni, kicsi a ta?bor, e?s le?teznek sokkal sikeresebb mu?velo?i a mu?fajnak, mint pe?lda?ul Majka e?s Curtis. Ne?ha?ny e?ve egy balatoni szi?nha?zban, ahol kora?bban mindig telt ha?z volt, magam is la?ttam, hogy Ganxsta koncertje?n csak minden ma?sodik sze?ken u?ltek. Azon a nya?ron ez volt az egyetlen rendezve?nyu?k, ahol nem telt meg a szi?nha?z. Ugyanakkor Zolee szi?nes celeb, u?di?to? jelense?g a beko?to?tt feje?vel, hoki- e?s focio?ru?lete?vel, s ba?rmilyen stu?dio?ba vagy mu?sorba lo?kik be, o?ra?kig tud poe?nkodni e?s mese?lni Maradona?ro?l. Mostana?ban filmszerepeket is kap, leguto?bb a Ko?lcso?nlaka?sban la?ttam. Nem volt rosszabb, mint a to?bbiek. E?s hajlando? pletyka?lni is, hogy egy kicsit bosszantsa a to?bbi celebet. A Life TV-ben pe?lda?ul elmese?lte a Kucsera ha?zaspa?rral valo? kalandja?t. Ga?bor e?s Szabina egyszer miatta vesztek o?ssze. Az egykori ke?zilabda?zo? nem volt elragadtatva a gondolatto?l, hogy a fe?rje Ganxsta?e?k ta?rsasa?ga?val to?lto?tte az ideje?t, i?gy csu?nya?n beszo?lt neki.

Pál Anna / 24.hu Ganxsta Zolee

?A Kucsera u?r egyszer eljo?tt velu?nk, hogy tudjon ve?gre pihenni, Szabina viszont nem volt boldog. Ke?rdezte is, hogy ?a Ganxsta?e?kkal me?sz el? Gratula?lok, haza se gyere?.?

Ernyey Be?la?t is zaklatta?k

Ha?la a celeb hi?rada?soknak, mindig tanulunk valamit. E?n leginka?bb azt a ko?ze?p-euro?pai bo?lcsesse?get saja?ti?tottam el, hogy a celebnek akkor is hi?rt kell adnia maga?ro?l, ha e?pp nincs semmi hi?r. Ja, keressu?nk a mu?ltban egy re?gi bara?tno?t, vagy a metoo ideje?n egy zaklato?t. Hajdan Ernyey Be?la a magyar karrierje?t csere?lte fel az osztra?kkal, amikor Be?csbe ko?lto?zo?tt, e?s ott is sikeres szi?ne?sz lett, ha?la nagymama?ja?nak, aki megtani?totta ne?metu?l. Ke?so?bb tova?bba?llt Ne?metorsza?gba, e?s ott is befutott.

Tavaly u?j ko?nyvet jelentetett meg Ce?lta?bla No? ci?mmel, amelyben nem kevesebbet a?lli?t, mint hogy mindig ima?dta?k a no?k (ba?r ezt eddig sem titkolta), illetve, hogy o?t is zaklatta?k. Sosem tala?lna?k ki, egy szi?ne?szno? volt a tettes, aki elo?bb csak ce?lozgatott, pika?ns utala?sokat tett, majd a szi?npadon az egyik elo?ada?son a ko?telezo? cso?kot nem puszta?n imita?lta.

E?s uta?na me?g meg is jegyezte, hogy Be?la nem szeret cso?kolo?zni. Ez olyan nyomaszto? le?gko?rt teremtett Ernyey sza?ma?ra, hogy ma?r meg tudta e?rteni, ?mit e?lhettek a?t a no?k, amikor a munkahelyu?ko?n zaklatta?k o?ket?. E?s azt is ela?rulta a Blikknek, hogy re?szben e ki?nos u?gy miatt ta?vozott ku?lfo?ldre. A sa?rmos szi?ne?sz teha?t sosem e?nekelne? el az Egy cso?k e?s ma?s semmi ci?mu? sla?gert, mert az felide?zne? benne e su?lyos zaklata?s emle?ke?t.

A bori?te?kolt va?la?s

Szabo? Zso?fi ha?zassa?ga o?sszedo?lt, s ezen sokan meglepo?dtek. A szi?ne?szno?, mu?sorvezeto?, Szabo? Gyula la?nya ugyanis, aki me?g nem do?nto?tte el, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz, addig folyton szi?vecske?s hi?reket ko?zo?lt boldogsa?gos frigye?ro?l. De tala?n u?gy bolyonghatott a maga?ne?lete?ben is, mint a pa?lya?ja?n, mert az elo?jelek nem voltak e?ppen kedvezo?ek. Sokan nem is e?rtettek, hogyan mehetett hozza? a sikeres va?llalkozo?hoz. Elo?szo?r Nyi?regyha?za?n rendezte?k be az e?letu?ket, de az messze volt Budapestto?l, Zso?fi nem bi?rta az o?tsza?z kilome?teres inga?za?st. Szerencse?re egy sikeres va?llalkozo?nak nem jelenthetett gondot, hogy va?sa?roljon egy ha?zat To?ro?kba?linton. I?gy viszont a fe?rjnek kellett utazgatnia, de a proble?ma?k nem itt csapo?dtak le.

Zso?fi heti o?tszo?r te?ve?zett, s egy o?t ho?napos kisfiu? valo?szi?nu?leg nem erro?l a?lmodik. Az anyja viszont nem adta fel mu?sorvezeto?i karrierje?t. Ra?ada?sul a pletykalapokbo?l tudhatjuk, hogy miko?zben Zso?fi me?g rendetlen is, a fe?rje peda?ns, s miuta?n a ja?rva?ny o?sszeza?rta o?ket, ebbo?l nagy vita?k kerekedtek.

A celeb nem tagadta meg maga?t, az egyik mu?sorban elmese?lte, hogy to?bbszo?r beszo?lt a fe?rje?nek, ha nem tetszik, ko?lto?zzo?n el. Zsolt, a fe?rj sem maradt ado?s, to?bbszo?r is a kamera?k elo?tt bi?ra?lta a felese?ge?t. ?Zso?fi akkor hisztizik, amikor pa?nikba esik. Ha olyasmivel tala?lja szemben maga?t, amit me?g nem csina?lt, e?s gyorsan kell megoldania. A he?tko?znapokban egye?bke?nt teljesen nyugodt, szeli?d no?.? Ha?t ennyit a boldog ha?zassa?gro?l. A va?la?s bori?te?kolva volt.

Kiszel Tu?nde, az anyatigris

O? az egyik leghi?resebb celeb. Tala?n o? volt egyben az elso? magyar celeb is.

Egy pszicholo?gus hajdan azt mondta ro?la, annyira ostoba?nak la?ttatja maga?t, hogy az ma?r jelense?gsza?mba megy.

Mindenhol megjelent, ahol rivaldafe?nyt szimatolt, vila?ghi?resse?gekkel fe?nyke?pezkedett, e?s ha egy valamirevalo? partira nem engedte?k be, du?he?ben meg sem a?llt a strasbourgi bi?ro?sa?gig. Mindig a szi?ve?re vette a rosszindulatu? kommenteket, a minap Emilio?e?knak mese?lte el, hogyan e?lte meg a gonosz, pocskondia?zo? megjegyze?seket. ?Re?gebben nagyon megviseltek, ku?lo?no?sen azok, amelyekben az e?desanya?mat e?s a kisla?nyomat ba?ntotta?k. Igazi anyatigris vagyok, a mai napig rosszulesik, ha valaki o?t ba?ntja a kommentekben. Sajnos a legto?bben ezt arctalanul, ne?vtelenu?l teszik, pedig ha szeme?lyesen tenne?k, biztos, hogy elbesze?lgetne?k az illeto?vel. I?gy azonban mindig arra gondolok, hogy to?bbse?ge?ben olyanok csina?lnak ilyet, akik boldogtalanok, megkeseredettek e?s abban e?lik ki magukat, hogy ma?sokba beleko?tnek.?

Kummer János / 24.hu Kiszel Tünde

Viszont nagyon bu?szke a la?nya?ra, Donatella?ra, aki ma?r 19 e?ves, e?s felvette?k a Szegedi Tudoma?nyegyetem Zenemu?ve?szeti Kara?ra. Nagyon szoros a viszonyuk, ahogy Tu?nde?nek is az volt az e?desanyja?val. A Sla?ger TV ne?zo?i a minap u?jra la?thatta?k Kiszel Tu?nde?t a Dra?ga csala?domban, aki ezt az alkalmat sem szalasztotta el, hogy a napta?rja?val megaja?nde?kozza Emilio?e?kat.

Pa?ko? e?s a didi

Fekete Pa?ko? a?lli?to?lag aze?rt hagyta abba Budapesten a jogi tanulma?nyait, mert a zene jobban e?rdekelte. S miuta?n nem akart hazamenni Nige?ria?ba, ra?vetette maga?t a magyar mulato?s muzsika?ra. Amikor nem kellett a kiado?knak, akkor hagyta el a sza?ja?t legenda?s mondata, miszerint:

?A fas kivan.?

Azta?n me?gis felfedezte?k, me?gis kellett, e?s elnevezte?k Fekete Pa?ko?nak. Hihetetlen sikere lett, falunapokon, lagzikban le?pett fel, majd a kerte?ve?k is ra?haraptak, fo?zo?cske?zni, bokszolni, e?nekelni hi?vta?k. Ma?ig klasszikusnak sza?mi?t A didit, a didit add ide ci?mu? sza?ma.

Az o?tperces playmate

Kelemen Anna?t, a nyuszila?nyt Friderikusz Sa?ndor fedezte fel. Havas Henrik szerint Anna zsenia?lis no?, ba?r saja?t bevalla?sa szerint csak ha?rom ko?nyvet olvasott e?lete?ben: a Micimacko?t, az Egri csillagokat, e?s a harmadikra ma?r nem emle?kszik. Nem szereti, ha a magyar Paris Hiltonnak nevezik, Havas ko?nyve?ben pedig arra panaszkodik, hogy mindenkinek csak o?t percre kell a?gyban e?s a te?ve?ben is.

Szerette volna, ha a ko?nyv pe?nisz alakban jelenik meg.

Volt egy Zeusz nevu? kutya?ja, amely a szomsze?d ne?nit e?s egy tizenegy e?ves kisla?nyt is su?lyosan megsebesi?tett, eze?rt fe?l e?v felfu?ggesztett bo?rto?nre i?te?lte?k. Amikor egy underground szi?nha?zi elo?ada?sban azt re?szletezte?k, hogy Anna milyen szexe?rt mennyit ke?r, beperelte o?ket, mert mint mondta, ?ez csak e?lete?nek egy kora?bbi szakasza?ra volt jellemzo??.

Toroczkay Csaba Kelemen Anna Teljes mellbedoba?ssal

Molna?r Aniko? volt ma?r ingatlanu?gyno?k, felszolga?lo? e?s sza?mla?zo? is. 2003-ban jelentkezett a Valo? Vila?gba e?s majdnem megnyerte. Egy e?vvel ke?so?bb o? lett a Nagy O?.

Ha?romszor is levetko?zo?tt a Playboynak. Mellbedoba?s ci?mmel ko?nyv is jelent meg ro?la, de nem tala?lta a helye?t. Azta?n eltu?nt Amerika?ban, hogy a depresszio?ja?t gyo?gyi?tsa, majd hazajo?tt, e?s vide?kre ko?lto?zo?tt.

Szaki?tani la?tszott a bulva?rral, a?m azo?ta is ido?ro?l ido?re feltu?nik. Bochkorral e?s a Gesztesi csala?ddal is volt egy pengeva?lta?sa. Leguto?bb ja?rva?ny ideje?n jelentkezett be az RTL Fo?kusz ci?mu? mu?sora?ba, du?ho?sen besze?lt a leza?ra?sro?l, hiszen a sze?pse?gszalonok sem nyithattak ki, pedig az olyan szolga?ltata?s, ahol egyszerre csak egy vende?g van. Aniko? ugyanis sminktetova?lo?ke?nt dolgozik, e?s mellesleg hat kutya?t e?s ti?z macska?t tart el, amelyek mind mentett a?llatok. El is mondta a besze?lgete?sben, hogy ?e?n elvagyok fo?tt te?szta?n e?s fo?tt rizsen, de mit mondok a kutya?knak?? A kuncsaftok miatt is aggo?dott, a menta?lis a?llapotuke?rt. ?Egy no?nek mentsva?r, hogy a ku?lseje?vel foglalkozzon. Szeretne?nek sze?pek lenni ha?boru?ban is…?

Gergo?, a gereblye?s

Ola?h Gergo? ko?zmunka?ske?nt gereblye?zett, mi?g meg nem nyerte az X-Faktort. Me?g egy tehetse?ges ciga?ny e?nekes, aki nem adja maga?t olcso?n. A netnek sem. Nincsenek balhe?k, beszo?la?sok a kolle?ga?knak, csak dalok. Holott o?t e?rdemes lenne gyakrabban ide?zni, mert nemcsak hangja, go?gyija is van. A?m egy percig sem va?rjuk el a bulva?rto?l, hogy majd ne?pmu?velo?ke?nt le?p fel.

Gergo? Facebook-oldala?t 154 ezren ko?vetik, e?s o? e?rzi is a felelo?sse?ge?t, nem i?r hu?lyese?geket, inka?bb az elso? olta?sa?ro?l tudo?si?t, mert hallotta, hogy a kisebb falvakban vagy romatelepeken sokan nem akarja?k beoltatni magukat.

?E?n o?szinte?n szo?lva nem vagyok se mellette, de ellene sem, mert most ma?r to?bb mint egy e?ve, hogy korla?tozva e?lju?k az e?letu?nket, e?s sokan elvesztettu?k a legfo?bb beve?teli forra?sunkat. Mine?l to?bb ember lesz oltva, anna?l hamarabb, nagyobb szabadsa?got e?s biztonsa?got teremthetu?nk magunknak! E?n eze?rt oltattam be magam!? Ez az o?szintese?g lehengerlo?, eze?rt is van annyi ko?veto?je, mint azoknak a celebeknek, akikro?l szinte naponta jelenik meg valami kis szi?nes. Olyan megrendi?to?t pedig kevesen i?rhattak, mint Ola?h Gergo?, amikor To?ro?csik Marito?l bu?csu?zott.

?Sokszor jutott eszembe, amikor keve?snek e?reztem magam, hogy To?ro?csik Mari mit mondott nekem! E?nekelni sokan tudnak jo?l, de az a belso? elegancia, ami benned van, az keveseknek adatik. Ero?t adott! Nagy kincs nekem ez az e?letemben! O?ro?kre o?rizni fogom!?

Tavaly vette?k meg a saja?t ha?zukat, ahol ne?gy gyereket nevelnek. A ja?rva?ny ideje?n is volt munka?ja, e?neket tani?tott e?s dalokat i?rt ma?soknak. ?E?n is dolgoztam ko?zmunka?ske?nt, de a ce?l mindig ott lebegett a szemem elo?tt, hogy kito?rjek a me?lyszege?nyse?gbo?l. Nem is va?llalna?m, nem bi?rna? el a lelkem e?s a szi?vem azt az e?letforma?t. Isten kiemelt abbo?l, e?s egyre jobbat fog adni, e?s e?n is mindent megteszek e?rte, hogy ne essu?nk vissza.?

Dzsudzsa?k, a diplomata

A labdaru?go?k ko?zo?tt mindig is voltak nagy figura?k, akiket ma celebnek mondana?nk, eze?rt emlegettem e?n is sokat Sa?ndor Csikart vagy e?ppen Me?szo?lyt. Mostana?ban ez nem igaza?n jellemzo?: akikro?l a zuhanyhi?rado?ban besze?lnek, azok nem jutottak fel a csu?csra, mert elszo?rakozta?k, a?tmulatta?k a pa?lyafuta?suk java?t. A le?gio?saink leginka?bb a jo?te?konysa?gi akcio?ikkal hi?vja?k fel magukra a figyelmet. Me?g arro?l is csak ro?vid hi?rt olvashattunk, hogy Szalai A?da?mnak ne?met modell bara?tno?je van. A kive?tel: Dzsudzsa?k Bala?zs. Az egykori kiva?lo? debreceni focista, miuta?n a PSV Eindhovenben is jo?l ja?tszott, elkezdett pe?nzt keresni. Elo?bb egy o?sszeta?kolt orosz csapathoz, az Anzsi Mahacskala?hoz igazolt, majd a Dinamo Moszkva?ban ja?tszott, e?s onnan keru?lt To?ro?korsza?gba, majd az arab vila?gba (Egyesu?lt Arab Emira?tusok). Azta?n onnan is elku?ldte?k, most az NB II-es DVSC csereja?te?kosa.

Eddig ? becsle?sek szerint ? o?sszekeresett u?gy 2,85 millia?rd forintot, e?s to?bb befektete?se?ro?l is hallani, beva?sa?rlo?ko?zpontro?l e?ppu?gy, mint orvosi centerro?l. A?m a hi?rek inka?bb arro?l szo?ltak, hogy to?bb, szexbomba?nak is beillo? bara?tno?je volt, Zima?ny Linda?val is ja?rt, e?s nagyon szeret bulizni.

Tihany legszebb re?sze?n va?sa?rolt maga?nak egy luxusvilla?t, de nem nagyon szeret szerepelni. Amikor me?gis a bulva?rlapok ci?moldala?ra keru?lt, a?ltala?ban o? maga nem szo?lalt meg. Amikor az M3-ason o?sszeto?rt egy Lamborghini Aventadort, e?s szerencse?sen megu?szta a balesetet, napokig arro?l lehetett olvasni, hogy kie? volt az auto?. Az egyik verzio? szerint az o?ve?, a menedzsment szerint be?relte, mi?g a ce?gvezeto? uto?bb u?gy nyilatkozott, hogy o? adta ko?lcso?n. A legki?nosabb me?gis az volt, hogy az egyik kommentelo? a?lli?to?lag la?tta a kicsu?sza?s elo?tt szakado? eso?ben, 220 kilome?teres sebesse?ggel elrobogni Dzsudzsa?kot, e?s azon viccelo?do?tt, hogy ilyen tempo?na?l ma?r a gumik sem tapadnak rendesen. E?s volt me?g egy kellemetlen ko?zja?te?k vele kapcsolatban, amikor kideru?lt, hogy szeme?lyesen Szijja?rto? Pe?ter ku?lu?gyminiszter inte?zett a labdaru?go?nak diplomata-u?tlevelet. A?lli?to?lag egyszer tala?lkoztak valamelyik arab repte?ren, e?s ott panaszkodott a focista, hogy milyen ko?ru?lme?nyes az utaza?s. A jogci?m az volt, hogy o? a magyar va?logatott csapatkapita?nya e?s eze?rt ?me?lto? e?s e?rdemes a diplomata-u?tleve?lre?.   A magyar sport legnagyobb alakjai sem kaptak soha ilyen u?tlevelet, ra?ada?sul Dzsudzsi akkor ma?r re?g nem volt kapita?nya a nemzeti tizenegynek.

Orbán Viktor facebook oldala A megzavarodott szo?rfo?s

Bo?di Sylvi jo?l mutat fu?rdo?ruha?ban e?s meztelenu?l is, hiszen modell volt. Tavaly A?zsia?ban szo?rfo?zo?tt, e?lvezte a napsu?te?st, a vad ta?jakat e?s a keleti i?zeket. Jo?l is van ez i?gy, aki ke?pes megteremteni maga?nak ezeket a ma me?g luxusnak sza?mi?to? ko?ru?lme?nyeket, tegye is. Sylvi rendszeresen tudo?si?totta a magyar bulva?rsajto?t arro?l, hogy milyen jo?l van, e?s az Insta?ra kitett u?zenetekbo?l is ez su?to?tt. Viszont amikor beu?to?tt a ja?rva?ny elso? hulla?ma, o? is megzavarodott. Idegen vizekre te?vedt, vagyis ma?r nemcsak a szo?rfo?s e?lme?nyeiro?l e?s a vide?kro?l i?rt, hanem kito?rt belo?le az o?szinte e?nje. Nincs is ezzel baj, Sylvi modell, e?s nem az esze?e?rt szeretju?k, a?m a ko?veto?i ko?vette?k, e?s csu?nya?n kibuktak az a?zsiaiak vende?gszeretete?t ecsetelo? rasszista szo?lamain. La?ssuk csak, miket i?rt o?ssze Sylvi.

?Mi a helyzet otthon koronavi?rus u?gyben? Ugye tova?bbra sincs ferto?zo?tt na?lunk?! Gondolom, Oroszorsza?g pe?lda?ja?t ko?vetve?n Magyarorsza?g is leza?rta ma?r a ki?nai turista?k elo?tt a hata?rt?! Legala?bbis nagyon reme?lem… Ha anno a migra?nsokat is sikeru?lt (eleinte nagyja?bo?l, azta?n te?nyleg) nem beengedni, akkor reme?lem a korma?ny most is bo?lcsen ja?r el, e?s megteszi a megfelelo? o?vinte?zkede?seket. Cukik a kis ferdeszemu? ki?naiak meg minden, de pont elegen e?lnek ma?r az orsza?gunkban amu?gy is, szo?val bocsi, de ko?szi, nem ke?ru?nk belo?lu?k to?bbet…?

A kommentek az o?cea?nbo?l is kizavarta?k Sylvit, aki u?gy megijedt, hogy eldobta a szo?rfje?t, e?s rohant a kis laptopja?hoz, azonnal to?ro?lt, valamint bocsa?natot ke?rt a fogalmaza?se?rt. (?O?szinte?n sajna?lom, ha ve?letlenu?l valami ba?nto?t i?rtam, nem ez volt a sza?nde?kom. Aki ismer tudja, hogy nem ilyen ember vagyok, de aze?rt van bennem aggodalom a ja?rva?ny miatt, kicsit eze?rt is reaga?ltam tu?l, te?nyleg nem akartam senkit ezzel mino?si?teni vagy megba?ntani.?) A to?rle?snek persze nem sok e?rtelme volt, hiszen az eredeti szo?veg ma is olvashato?. Ko?nnyen mega?llapi?thatjuk, hogy a szo?rfo?zo? celeb ele?g vila?gosan fogalmazott. Ezek uta?n persze nehezen e?rtelmezheto?, hogy o? nem ilyen, mert nem a mondataival volt a baj, azok kello?en szabatosak, e?s nem kell hozza? bonyolult szo?vege?rtelmeze?si gyakorlat, hogy a nem e?ppen me?lyensza?nto? gondolatait ko?vetni tudjuk. Egyedu?l a logika hiba?dzott, mert ha valaki e?pp a?zsiai ko?rnyezetben szo?rakozik, akkor furcsa?n veszi ki maga?t, hogy itthon viszont nem ke?r belo?lu?k.

Dalia László: Celebvilág Magyarországon

Kocsis Kiadó, 2021

The post Kelemen Anna szerette volna, ha a ko?nyve pe?nisz alakban jelenik meg first appeared on 24.hu.