:
Breaking News

A valaha észlelt legfényesebb gamma-kitörés tűnt fel október 9-én

A valaha észlelt legfényesebb gamma-kitörés tűnt fel október 9-én

A valaha észlelt legfényesebb gamma-felvillanás ragyogott fel az égbolton 2022. október 9-én. A gamma-felvillanások, vagy gamma-kitörések hatalmas energiájú robbanások; ezúttal a Sagitta (Nyíl) csillagképben figyelték meg. A GRB 221009A névre keresztelt kitörést több ESA obszervatórium is rögzítette; volt amelyik azonnal észlelte a nagy energiájú emissziót, másokat rövidesen utána irányítottak a villanás irányába. Az esemény körülbelül 1,9 milliárd évvel ezelőtt következhetett be és valószínűleg egy fekete lyuk születéséhez vezethetett. A gamma-felvillanást az ELKH CSFK CSI magyar kutatói is észlelték: Vinkó József és munkatársai a Piszkéstetői Obszervatóriumból örökítették meg az eseményt, míg a GRBAlpha kockaműhold a világűrből mérte ki a robbanást.

A GRB 221009A jelű gamma-felvillanás a Piszkéstetői Obszervatóriumból rögzítve. (Forrás: ELKH CSFK CSI / Piszkéstetői Obszervatórium / Vinkó József, Bódi Attila)

A SOHO űrszondára telepített EPHIN töltött részecske detektorral, illetve a Gaia űrobszervatóriummal is észlelték a jelet 2022. október 9-én 13:20-kor (UTC). A Gaia mérnökei először nem tudták értelmezni a szokatlan jelet, de utána hamar kiderítették, hogy a GRB 221009A villanást sikerült megfigyelniük. Az alábbi képen látható a Gaia (bal) és a SOHO (jobb) méréseinek grafikonja, a függőleges tengelyen feltüntetve a nagy energiájú részecskék beütéseinek számát az idő függvényében (vízszintes tengely). Egyértelmű csúcsként figyelhető meg a kitörés mindkét ábrán.

A bal felső felvétel az Integral IBIS/ISGRI műszerével készült, ezen látható a felvillanás elhelyezkedése az égbolton. A hosszú expozíciós idővel készített képet egy nappal a robbanás után készítették, rajta jól látható a még mindig aktív égterület. Az Integral más műszerei is rögzítették a robbanást, például az SPI/ACS is kimérte a felvillanásból származó gamma hullámokat.

A GRB 221009A jelű gamma-felvillanás, az eddig észlelt legfényesebb ilyen esemény. (Bal felső kép: ESA/Integral/Volodymyr Savchenko (ISDC, University of Geneva, EPFL)/Carlo Ferrigno (ISDC, University of Geneva); jobb felső: ESA/XMM-Newton/Pedro Rodriguez (Serco Gestión de Negocios S.L. for ESA)/Andrea Tiengo (IUSS Pavi); bal alsó: ESA/Gaia/DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO; jobb alsó: ESA/SOHO, COSTEP/EPHIN Team, Univ. of Kiel, Germany)

A felfedezés után irányították az XMM-Newton űrtávcsövet is a Sagitta irányába, ennek köszönhető a felvillanásról készített látványos felvétel jobbra fent, illetve külön nagyobb képként lejjebb. Megfigyelhető rajta, ahogyan a gamma-kitöréssel létrejött röntgenhullámok szépséges gyűrűket formálva szétszóródnak a csillagközi por részecskéin.

Az XMM-Newton megfigyelése a GRB 221009A jelű gamma-felvillanásról. (Forrás: ESA/XMM-Newton/Pedro Rodriguez (Serco Gestión de Negocios S.L. for ESA – European Space Agency)/Andrea Tiengo (IUSS Pavi))

Az ESA Solar Orbiter STIX műszere a röntgenhullámokat, EPD műszere pedig azokat a nagy energiájú részecskéket észlelte, amik az űreszköz a robbanásból kibocsátott részecskékkel való kölcsönhatása nyomán jöttek létre. A BepiColombo is észlelte a gamma-sugaraka, az adatokat még vizsgálják. Ebből is látható, hogy mennyi különböző műszerrel és eszközzel figyelhető meg ugyanaz az esemény, az egyes küldetések közös munkájának köszönhetően pedig minél pontosabb és jobb adatokat lehet gyűjteni.

Forrás: ESA