:

Megvan a durva veszteséget produkáló Vodafone új neve

Nem, nem NERfone lett. A Jászai Gellért-féle 4iG számaiból látszik, hogy miért kellett nekik a Vodafone, de egyszeri tételek miatt komoly veszteséget hozott össze a cég. A különadó is megütötte őket.

A tőzsdén jegyzett 4iG IT és telekommunikációs óriás egy év alatt megháromszorozta az EBITDA-ját. A látványos eredmény hátterében a kormányzati-állami segítséggel feltőkésített és megtámogatott cégcsoport felvásárlási stratégiája áll. A cégcsoport az akvizíciók után már régiós infokommunikációs szereplőként definiálja magát. Nézzük, hogy néznek ki a 4iG számai a Vodafone-felvásárlás után.

A 4iG elmúlt egy éve:

Az előző év hasonló időszakához viszonyítva az IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétel 118,5 százalékkal, 266,2 milliárd forintra, az EBITDA 190 százalékkal 95,3 milliárd forintra, míg az adózott eredmény 7,8 milliárd forintra nőtt.A Vodafone Magyarország az akvizíció zárását követő 5 hónapban 42,5 milliárd forinttal járult hozzá a csoport konszolidált EBITDA-jához és ugyanezen időszak alatt 17,1 milliárd forinttal több adózás előtti eredményt produkált az előző év azonos időszakához képest.A 4iG Nyrt. I. féléves gyorsjelentése kitér a Vodafone Magyarország augusztus 31-én közzétett magyar számviteli törvény szerint készített 2022. április 1. és 2023. március 31. közötti időszakot felölelő egyedi beszámolójára. Habár a vizsgált időszakban a társaság jelentős veszteséget mutatott ki, azt egyszeri tételek, elsősorban az előző tulajdonosnak fizetendő kölcsön kamatok okozták. Ennek megfelelően a negatív eredmény nem tükrözi a távközlési vállalat valós pénzügyi teljesítményét. 

Az akvizíciók után a cégcsoport Magyarország második legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója és piacvezető IT rendszerintegrátor vállalata lett. A 4iG montenegrói és albán távközlési leányvállalatai is meghatározó, vezető társaságok saját nemzeti piacaikon. A cégcsoporton belül a távközlési leányvállalatok eredménye és a rendszeres bevételek súlyának növekedése, valamint a csoporton belüli működési szinergiák és a szigorú költséggazdálkodás jelentősen éreztették hatásukat.

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó értékesítésének árbevétele 266,2 milliárd forintot tett ki 2023. I. félévében, ami 118,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit – tette közzé a tőkepiaci tásaság 2023. I. féléves jelentésében a Budapesti Értéktőzsde oldalán. Az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 95,3 milliárd forintra nőtt (190 százalékkal). A kedvező EBITDA számok mellett az adózott eredmény 7,8 milliárd forintra emelkedett a tavalyi módosított 2,75 milliárd forintos veszteséget követően. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) a 2022. I. féléves -10,8 forintról 26 forintra ugrott az idei január-júniusi időszakra. A társaság kiemelkedő mértékű pénzeszközállománnyal (47 milliárd forint) és működési cash-flow-val (74,4 milliárd forint) zárta 2023. I. félévét. A csoport nettó árbevételének 87 százaléka már a telekommunikációs, míg 13 százaléka informatikai szolgáltatásokból származott.

Így ütötte meg őket a különadó

A csoport működésére pozitívan hatottak a tárgyidőszaki kedvező devizaárfolyamok, a Vodafone Magyarország tulajdonosváltást követő javuló öthavi eredménye és jövedelemtermelő képessége, továbbá a csoportosan értékesített tárgyi eszközökön, immateriális javakon, bérleti jogokon és a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségeken realizált haszon.

A tárgyidőszakban a csoport eredményét kedvezőtlen irányba befolyásolták a korábbi felvásárlásokhoz kapcsolódóan elszámolt értékcsökkenési leírási- és kamatráfordítások, továbbá a mintegy 5,1 milliárd forint összegű, telekommunikációs szektort érintő extraprofit adó is.

Ezért kellett a Vodafone

A 4iG Nyrt. a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-vel kapcsolatban annak 2023. január 31-i felvásárlását követő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti öthavi (február-június) eredményét jelenítette meg jelen féléves beszámolóban.

A leányvállalat 42,5 milliárd forinttal járult hozzá a cégcsoport IFRS szerinti konszolidált EBITDA-jához, és az új tulajdonos irányítása alatt – az előző év hasonló öthavi időszakához viszonyítva, szintén IFRS alapon – 17,1 milliárd forinttal növekedett adózás előtti eredménye.

Ugyanakkor a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. szintén 2023. augusztus 31-én közzétett, a 2022. április 1. – 2023. március 31. közötti időszakra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójában

51 milliárd forint negatív adózott eredményt mutatott ki.

Ezt három nagy egyedi tétel befolyásolta, amelyek a korábbi tulajdonos (brit Vodafone Group) tevékenységéből, illetve a 4iG akvizícióját megelőző külső gazdasági hatásokból származtak:

A Vodafone Magyarország 38,6 milliárd forintot írt jóvá angol tulajdonosának az anyavállalat által biztosított hitel után kamatként, amelyet az akvizíciót megelőzően a társaság kifizetett a Vodafone Globalnak.A telekommunikációs extraprofit-adó további 10,3 milliárd forintos egyszeri negatív hatást gyakorolt a leányvállalat eredményre.A tavalyi magas energiaárakból, és egyéb tételekből származó negatív eredmény pedig 3,8 milliárd forint volt.

A Vodafone Magyarország adózás előtti magyar számviteli törvény szerinti eredménye a fenti egyszeri tételek nélkül 1,7 milliárd forint lett volna a teljes tavalyi pénzügyi évben.

A növekedés ösztönzése érdekében a 4iG 2023. I. félévében megkezdte a hazai és nemzetközi működésének, valamint a cégcsoport tulajdonában lévő vezetékes, magyarországi és nyugat-balkáni passzív mobil-infrastruktúra potenciális összevonásának, kiszervezésének felülvizsgálatát is.

A társaság külön azt is bejelentette, hogy nem tartja meg a Vodafone nevet. Ahogy azt már korábban sejteni lehet, a ONE márkanév alatt folytatja majd a működését. Ez azért nem nagyon meglepetés, mert Montenegróban és Albániában is ezzel a névvel vannak jelen.

The post Megvan a durva veszteséget produkáló Vodafone új neve appeared first on Forbes.hu.