:
Breaking News

A Tejútrendszer leghalványabb kísérője bukkant fel egy égboltfelmérés során

A Tejútrendszer leghalványabb kísérője bukkant fel egy égboltfelmérés során

Egy égboltfelmérő program, az UNIONS (Ultraviolet Near Infrared Optical Northern Survey – északi ultraibolya, közeli infravörös és optikai felmérés) képeinek elemzése során egy nemzetközi csillagászcsoport felfedezte, hogy a Tejútrendszernek van egy apró kísérője, amely az Ursa Major III/UNIONS 1 jelölést kapta. A felfedezett objektumról kiderült, hogy a Tejútrendszer leghalványabb ismert kísérője. Az eredményeket ismertető szakcikket a kutatók az arXiv preprint portálon tették elérhetővé.

A Tejútrendszert több tucat apró, gravitációsan kötött galaxis és csillaghalmaz veszi körül. Bár az azonosított kísérők listája elég hosszú, a csillagászok úgy gondolják, hogy vannak még olyan halvány törpegalaxisok, amelyekről nem tudunk.

Az UNIONS felmérés célja éppen az, hogy megtalálja őket. A program több mint 4800 négyzetfoknyi területen figyeli az égboltot. Az UNIONS két hawaii obszervatórium, a Kanadai–Francia–Hawaii Teleszkóp (CFHT) és a Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) együttműködése, és egyik fő feladata a Tejútrendszer felépítésének és szerkezetének vizsgálata.

A csillagászok Simon E. T. Smith (University of Victoria) vezetésével a Lokális Csoportban kutattak ismeretlen galaxisok után az UNIONS adataiban. Ennek során akadtak rá a kísérőre, amelyről korábban egyik kutatás sem számolt be.

Az Ursa Major III/UNIONS 1 környezete. A sűrűsödés körüli 12×12 szögperces terület összes csillagának helyzete az égbolton, síkra vetítve. (arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2311.10147)

„Az Ursa Major III/Unions 1 (UMa3/U1) felfedezése egy folyamatban lévő kutatás során történt, amikor az UNIONS adataiban a Lokális Csoport rendszereit kerestük.” – írják a kutatók, akik eredetileg csillagok sűrűsödéseként írták le az Ursa Major III/UNIONS 1-et. Ezután a Keck-teleszkóp által szolgáltatott radiális sebesség adatok, valamint az ESA Gaia-űrtávcsövével mért sajátmozgások alapján megállapították, hogy koherens rendszerről van szó.

Az Ursa Major III/UNIONS 1 teljes abszolút fényessége V-sávban 2,2 magnitúdó, így a Tejútrendszer eddig felfedezett kísérőgalaxisai között a leghalványabbnak számít. A korábbi rekorder a Kim-3 ultrahalvány csillaghalmaz volt, amelynek teljes abszolút fényessége V-sávban 0,7 magnitúdó.

A kutatók szerint az Ursa Major III/UNIONS 1 nagyon kompakt: fél-fényesség sugara nagyjából 10 fényév, és csupán 50–60 csillagot tartalmaz. Teljes tömegét pedig nagyon kicsire, mindössze 16 naptömegre becsülik.

Az eredmények arra utalnak, hogy a rendszer pericentruma 41 700 fényév, és a galaktikus központtól körülbelül 52 100 fényévre halad át a Tejútrendszer korongján. Az adatok alapján az is feltételezhető, hogy legalább 11 milliárd éves, és a benne található csillagok fémben szegények.

Valószínűleg akkrécióval került be a Tejútrendszer halójába, és törpegalaxis vagy csillaghalmaz lehet. Mindenesetre további vizsgálatok szükségesek, hogy megismerjük ennek a kompakt, halvány kísérőnek a valódi természetét.

Forrás: phys.org