:

Kész, vége, tényleg lőttek a programozó iskoláknak?

Berobbant az AI, megemelkedtek a kamatok, nem volt diákhitel, fokozódott a verseny. A programozó iskolák számos ok miatt kerültek nehéz helyzetbe, de hogyan tovább? Lőttek az intenzív képzéseknek? A Green Fox egyik alapítójának vendégcikke.

(A szerző a Green Fox Academy egyik alapítója volt, jelenleg az STRT Holding Nyrt. befektetési igazgatója.)

Minden új piac végigjár egy érési utat, nincs ez másképpen a régiós IT bootcampek piacán sem. Sikeres felvásárlások és összeolvadások, cégbezárások szegélyezik ezt a fejlődési utat. A kifejezetten erős 2021-2022-es időszakot követően 2023-2024-ben a gazdaság, azon belül is az IT-piac válsága, illetve a magas kamatkörnyezet radikálisan átalakította a piacot.

Sose látott olyat az IT szektor, hogy elbocsátások legyenek és az „álláskereső programozó” is új, bár várhatóan rövidéletű fogalom. De mik voltak mindennek az előzményei és mik lehetnek a hosszútávú hatásai?

Mi az a bootcamp?

A programozó bootcampek 3-6-12 hónapos, intenzív és jellemzően gyakorlatorinetált programozó képzést jelentenek. Az intenzitásra és a terhelésre utal az elnevezés is (“kiképzés”).  Az itt tanulók rövid idő alatt tanulják meg azt, amit más egyetemen 3-5 év alatt, de egy bootcamp elvégzése természetesen nem helyettesíti azt a tudást, amit egy egyetem ad. Az ilyen programozó iskolák létrejöttét az IT-szektorban az elmúlt években jellemző munkaerőhiány hozta létre, jellemzően juniorokat neveltek ki. Nagyon sok karrierváltó jelentkezett ilyen képzésekre.

Piaci konszolidáció

Az első nagy, 2018-as General Assembly – Adecco felvásárlás óta az amerikai, majd az európai IT bootcamp-piac is konszolidálódik: 

Összeolvadások SDA – CodeCool egyesüléssel létrejött a régió vezető szereplője Felvásárlások Training360 – PROGmasters a hazai piacot összpontosította. Spiced / Salt / Wild – EMK Future Group felvásárlás sorozatából létrejött Európa egyik legnagyobb bootcamp hálózata. A Green Fox Academy – Sandberg felvásárlással egy hazai szereplő indulhatott volna el a régiós expanzióra. A 3W – EDH felvásárlás során magánegyetemi szereplő lépett a piacra.
Cégbezárások Green Fox Academy a vállalati környezet és a megnövekedett finanszírozási költségek megváltozása miatt. CodeBerry a megnövekedett marketingköltségek miatt. A régiósan piacvezető CodeCool is kivonult az osztrák piacról.

Fentről le: így formálódott a piac az elmúlt években

Az IT bootcampek piaca Kelet-Közép-Európában kifejezetten erős, aminek két oka van:

számos minőségi szereplő jelent meg szűk 10 évvel ezelőtt, és a sikeres nemzetközi terjeszkedés után kiéleződött a verseny, a régióban a bérek és az IT-s bérek közötti különbség sokkal szignifikánsabb, mint Nyugat-Európában, tehát itt sokkal motiválóbb az ilyen irányú karrierváltás.

Hogy gondolkoztak, akik beléptek erre a piacra? Számos kisebb, csak néhány országban jelenlévő, még nem méretgazdaságos piaci szereplő esetén – cég és piac szinten is – hatékonyságot kellett növelni. A fix költségeket (tananyagok és oktatási szoftverek, régiós vállalati partnerhálózat) szét kellett teríteni a nagyobb volumenen.

A nagyszámú szereplő jelenléte megnövelte a marketing (CAC, customer acquisition cost) költségeket, ami korlátozni kezdte a volumen növekedésének tempóját, ez pedig megette a hasznot. Ezt a folyamatot a covid során online irányba terelődő piacon megjelenő amerikai, jól finanszírozott online szereplők tovább erősítettek. Az elmúlt évben pedig

a generatív AI megjelenésével a töredékére csökkent a tananyagok fordításának ára, ez számos új online szereplő megjelenését tette lehetővé a magyar piacon.

A jó minőségű IT oktatási tananyagok, a MOOC-ok (magyarul: tömeges nyílt online kurzus) térnyerése miatt versenyelőnyből könnyen elérhetővé és olcsóvá kezdtek válni.

A 2020-as évek elejére a régiós piac szabályozottá, akkreditálttá vált, növelve az állandó költségeket. Cserébe elindult a piac dotációja, ami pillanatnyi felfutások mellett kiszámíthatatlanságot is hozott, amit az EU-s források hazai elmaradása rövidre is zárt. 

Emelkedő kamatok, berobbanó AI

Ahogy Bárdos Kristóf alapítótársam, a Green Fox Academy korábbi ügyvezetője írja:

„Van egy sokkal mélyebb strukturális probléma, amely negatívan hat a felnőttoktatásra: a régióban nincs kiszámítható felnőttoktatási finanszírozási rendszer”.

Ráadásul bőven elégséges lenne diákhitelt biztosítani a felnőttképzés részvevőinek, ahogy az egyetemistáknak is.

A finanszírozás hiánya miatt a régiós bootcampek java valamilyen módon a tanulók által fizetett tandíj mellett bevonja a finanszírozásba a munkaadókat, jellemzően a nagy IT-foglalkoztatókat is. Ez a kontribúció az erősen munkaerőhiányos időszakokban működik.

Az IT-bootcampek piaca erősen ciklikus, azaz szignifikáns munkaerőhiány mellett dübörög igazán, ilyenkor fizetnek a vállalatok a junior munkatársakért, a tananyagukért. Ilyen időszakok voltak a covid előtti évtizedben, illetve a 2021-2022-es időszakban, azonban 2023-ban erős visszaesés történt a globális és lokális IT piacon, és még nem látszik a vége.

Ha az amerikai piacon hirtelen, akár csak időlegesen, kevesebb programozó kell, az nagyon hamar megjelenik a régió munkaerőpiacán is. Részben ide került kiszervezésre a folyamatok egy része. Ezzel összefüggésben a hazai IT-bérnövekedés is megtorpant. A covid erőltetett digitalizációja után visszaeső IT-piac mellett a megnövekedett hozamok csökkentették a startup szektorba áramló tőke mennyiségét is, tovább erősítve a folyamatot. Ennek látható hatásai vannak a pályakezdők számára is, különösen, ha egy bootcamp az oktatás költségének egy részét a vállalati oldaltól kívánja beszedni.

A Nvidia-vezér ma már egyenesen arról beszél: a mesterséges intelligencia (AI) elhozza azt a korszakot, amiben nem lesz már szükség programozókra. És valóban: az AI megjelenése nagyban befolyásolja a programozói tudásról alkotott percepciót, alakítja a munkaerőpiacot és a programozás-oktatás piacát. Ez gyorsan hatást gyakorolt az IT állások piacára, még akkor is, ha Jensen Huang Nvidia-CEO szavai erősen túlzóak.

A karriert váltani kívánók korlátos anyagi erőforrásai miatt, amit tandíjra és a képzés alatt megélhetésre költhetnének, számos bootcamp hozott létre tandíj-utófinanszírozási modelleket a diákok számára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a bootcamp növekedési cash flow-ja negatív és folyamatosan működőtőkére van szüksége, még akkor is, ha nyereségesen működik.

Ez az üzleti modell a 2022-őt megelőző időszak kifejezetten alacsony kamatkörnyezetében, még ha kockázati-tőkeágon is, de megfelelően finanszírozható volt. A hirtelen és radikálisan átalakult finanszírozási piac hatására az új finanszírozás, illetve a korábbi diákok felé fennálló kintlévőségek refinanszírozhatatlanná váltak és nehéz helyzetbe hozták számos vállalat cash flow-ját.

A 2021-2022-es erős növekedés tükrében, a konszolidálódó piacon megerősödve, a szereplők úgy fordultak rá a 2023-as évre, hogy a csapat mérete képes legyen kiszolgálni a további növekedést. A lefelé elinduló piaci körülmények között ezt a költséget a cégek már nem tudták elviselni és leépítések indultak el.

Azok tudnak talpon maradni, akiknek megvolt a megfelelő pénzügyi forrásuk, még az alacsony kamatok idejéről. Akiknek nem állt rendelkezésére kellő mennyiségű forrás, azok nem bírták a versenyben megnövekvő költségeket, a válság miatt kieső vállalati árbevételek terhét. Ezen okoknál még fajsúlyosabb, hogy az üzleti stratégia kulcseleme a tanulóknak kínált tandíj-utófinanszírozási modell, amely lehetővé tette a kevésbé tehetős résztvevők számára is a képzések igénybevételét, ami a megváltozott kamatkörnyezetben refinanszírozhatatlanná vált.

Válságban különösen igaz: cash is king.

Azok a pechesebb szereplők, akik 2023-ban nem rendelkeztek megfelelő készpénzállománnyal, lehúzták a rolót. Így járt a CodeBerry, és a felvásárlása után másfél évvel a Green Fox is. Előbbi esetében a megnövekedett marketingköltségek, utóbbi esetében a finanszírozási környezet volt a végjátékra a legnagyobb hatással.

Finanszírozás és társadalmi hatás

Mostanában többször felmerült az EU-s és állami források szerepe a startupfinanszírozás tekintetében. A Green Fox Academy mintegy 850 millió forint tőkéből épült fel, melyből körülbelül 100 millió forint volt tisztán magánforrás (elsősorban az alapítóktól), míg a többi az EIF, az MFB, az SZTA és az NKFIH forrása volt. Ez a befektetés mind haszonnal térült meg a befektetőknek. 

A befeketésen túl a vállalkozás szignifikáns társadalmi hasznot teremtett a képzésen végzettek megnövekedett életminőségével, jövedelmével és az általuk befizetett többletadó formájában. A Green Fox Academy három országban közel 6000 embert képzett. A 750 millió forint központi forrást a diákok számára vetítve 1,25 millió forint, ami bőven megtérülő befektetés lett volna még akkor is, ha a közösségi befektetők nem realizálnak hozamot. Ráadásul a cég bezárása már azzal elkerülhető lett volna, ha rendelkezésre áll megfelelő diákhitel a felnőttképzésben résztvevők számára. Nem véletlenül tekintettünk mindig úgy a Green Foxra, mint egy társadalmi vállalkozásra.

Összességében a közösség, az alapítók és a kockázati-tőkebefektetők számára egy egyértelműen jól megtérülő befektetés volt, és köszönettel tartozunk mindenkinek, aki ezen dolgozott. Ez még akkor is igaz, ha az új tulajdonos számára a piaci körülmények radikális és gyors romlása komoly károkat okozott, és az a döntés született, hogy felszámolja a tevékenységét. A társaságban kialakult helyzetre való tekintettel és a tanulók érdekei védelme érdekében,

a tulajdonosok összefogva, a saját költségükön finanszírozták, hogy a diákok a CodeCoolnál, mint a régiós piac kiemelkedő szereplőjénél, be tudják fejezni tanulmányaikat.

És akkor most lőttek a programozó iskoláknak?

Az, hogy digitális képességek oktatására szükség van, mit sem változott.  Az IT munkaerőpiac kisebb hullamvölgyeitől eltekintve töretlenül növekszik, és ebben sem érdemes komoly trendfordulóra számítani. A jelenlegi EU-s költségvetés szignifikáns összegeket szán a digitális képességek oktatására, és a válságon túl az állami források is jobban megindulhatnak ebbe az irányba. Alacsonyabb kamatok és nagyobb árfolyamstabilitás mellett újra finanszírozhatóvá válik az utólag finanszírozott tandíj. A karrierváltás, a felnőttképzés egyre erősebben lesznek jelen a változó munkaerőpiaci elvárások és az egyre hosszabb munkaerőpiacon töltött idő hatására.

Összességében azok a trendek, amelyek életre hívták az IT bootcampeket, nem változtak, csak a rövidtávú kilátások váltak borússá, olykor finanszírozhatatlanná.

Ugyanakkor ez az oktatási micro-szektor bebizonyította, hogy képes jó szakembereket képezni a világ meghatározó IT-foglalkoztatói számára is. Azok a szerencsésebb szereplők, akik átvészelik a válságot, a következő évtized meghatározó oktatási intézményeivé nőhetik ki magukat. Sok sikert kívánunk nekik, mert nagy szükség van a munkájukra.

Langmár Péter,
sorozatvállalkozó, befektető, jelenleg az STRT Holding Nyrt. befektetési igazgatója

A vendégszerzők külsős szakértők, nem a Forbes szerkesztőségének tagjai, véleményük nem feltétlenül tükrözi a Forbesét.

The post Kész, vége, tényleg lőttek a programozó iskoláknak? appeared first on Forbes.hu.